Banan fortfarande öppen med sommargreener, med provisoriska tees

Banan är fortfarande öppen med sommargreener men med provisoriska tees. Vi har hjälpsått samtliga tees. Banan är avstängd vid frost. Vänligen respektera det, eftersom gräset dör omedelbart ifall man går på frostiga ytor

Aktuellt

Här finner du det mest aktuella