Medlemskort

Medlemskorten har från 2019 tagits bort. För att logga in räcker det med ditt Golf-Id samt lösenord.