Medlemskort

OBS!!! Ni behåller Ert gamla medlemskort när ni byter klubb, även fast klubbens namn på kortet inte är rätt!!
JUST NU HAR SVENSKA GOLFFÖRBUNDET EN VISS FÖRDRÖJNING MED UTSKICKEN AV MEDLEMSKORT! MEN TILLS KORTET KOMMER ANGER NI ENDAST ERT GOLF- ID SOM NI HAR FÅTT TILLDELAT: ERA FÖRSTA SIFFROR I
PEGolfförbundets nya medlemskortRSONNUMRET OCH TRE YTTERLIGARE SIFFROR.

(EX 080612-007). SOM TIDIGARE MEDLEM FORTSÄTTER NI ATT ANVÄNDA ERT GAMLA MEDLEMSKORT!

Alla medlemmar har, eller kommer att få, SGF:s nya Medlemskort. Nya medlemmar som inte tidigare har varit registrerade i GIT, får sitt kort inom en vecka efter registrering.
Har du inte fått ditt kort inom denna tid, kontakta vårt kansli. Du kan dock spela redan innan du har fått kortet. Uppge bara ditt golf-ID vid incheckning på banan du besöker,
så löser det sig.

Det skickas inte ut nya kort varje år, inte ens när man byter klubb.
Nya och gamla medlemmar i Flemminge GK som redan har fått det nya Medlemskortet, använder fortsättningsvis detta kort.

Det nya kortet har en mycket central betydelse för alla svenska golfare.

Med hjälp av Medlemskortet blir du identifierad som betalande medlem i en golfklubb som tillhör Svenska Golfförbundet och det visar också ditt hcp. Medlemskortet är med andra ord oerhört viktigt och kommer till användning för dig såväl på din hemma-klubb som vid gästspel på andra klubbar. Vid trasigt eller borttappat medlemskort beställer du själv ett nytt kort från Golfförbundet via min golf och det kostar 39kr.

Medlemskortet har en rad nya intressanta funktioner. Genom ditt personliga golf-ID och kortet, kan du via www.golf.se bland annat komma åt din personliga sida för tidbokning, tävlingsanmälan och rondanalyser. Du kan också ändra dina personliga uppgifter, till exempel sommaradress, e-postadress och så vidare. När du är inne på din personliga sida kan du söka och anmäla dig till tävlingar på både din hemmaklubb och på andra klubbar.

Din incheckning i receptionen på flertalet klubbar sker genom att du drar ditt Medlemskort i en kortläsare. Andra funktioner är starttidsbokning, betalning av till exempel greenfee/startavgift, elektronisk bollrännefunktion och utökad funktion av handicappåverkande ronder.

Från och med införandet av golfens nya IT-system skall du normalt reglera ditt handicap med hjälp av det nya Medlemskortet och ditt golf-ID.