Tidningen Svensk Golf

Medlem bosatta i Sverige erhåller en tidning per hushåll gratis.Tidningen Svensk Golf

Medlem bosatta utomlands är kostnaden per hushåll 40kr/nr eller 390kr/år.

Får du ingen tidning, får familjen flera tidningar, behöver du ändra adress,
eller har du några andra problem rörande Svensk Golf?

Adressändring gör du själv via min golf på golf.se
Läs mer