Tidningen Svensk Golf

Medlem bosatta i Sverige erhåller en tidning per hushåll gratis.Tidningen Svensk Golf

Medlem bosatta utomlands är kostnaden per hushåll 40kr/nr eller 390kr/år.

Får du ingen tidning, får familjen flera tidningar, behöver du ändra adress,
eller har du några andra problem rörande Svensk Golf?

Adressändring gör du själv via min golf på golf.se
Läs mer

Kansli

Flemminge Golfklubb
Kansli, St.Persgatan 16,
595 51 MJÖLBY,
E-post: kansli@flemmingegolf.se

Hitta till oss

Banan

Flemminge Herrgård 4
590 12 BOXHOLM
Mail: kansli@flemmingegolf.se
Hemsida: www.flemmingegolf.se