Adressändring

Det är viktigt att du uppdaterar dina personuppgifter, adress, e-mail, mobiltelefon etc. Det gör du på din sida under Min Golf på www.golf.se